Laenu taotlemiseks vajalikud dokumendid:

  • Laenutaotlus;
  • Laenutaotleja esindaja isikut tõendav dokument;
  • Laenutaotleja pangakonto väljavõte viimase kuue kuu sissetulekute ja väljaminekute kohta;
  • Laenutaotleja viimase majandussaasta aruanne ning jooksva aasta finantsaruanded (bilanss, kasumiaruanne);
  • Incassor OÜ poolt aktsepteeritud kinnisvarabüroo poolt koostatud eksperthinnang
  • Vajadusel kinnisasja omandamise alusdokument;
  • Vajadusel muu dokumentatsioon Laenutaotleja äritegevuse kohta;
  • äriplaan
  • tõend tagatise kommunaalteenuste võlgnevuste puudumise kohta
  • selgitus, mida tehakse laenuga